Sadržaj

Close Help


Općenito
Kretanje Go to the top of the window

Za kretanje Web OPAC-om koristite tipke na pregledniku i navigacijske tipke na zaslonu Web OPAC-a.

Zaslon je podijeljen u dva okvira. Gornji okvir prikazuje traku izbornika. Taj se okvir pojavljuje na svakom zaslonu i nudi ključne funkcije i korisničke mogućnosti u sustavu. Niži, veći okvir prikazuje različite mogućnosti pretraživanja i zaslone koji prikazuju rezultate.

Upis Go to the top of the window

Upis potvrđuje Vaše korisničke podatke i omogućuje uvid u Vaše osobne podatke i mogućnosti prikaza. Neke od aktivnosti koje omogućuje Web OPAC zahtijevaju potvrdu korisnika. Upis nije potreban pri korištenju Web OPAC-a samo za pretraživanje.

Prijava Go to the top of the window

Ako ste registrirani korisnik, upišite svoj korisnički ID i zaporku te bazu podataka u koju se prijavljujete.

Gost Go to the top of the window

Odaberite Gost na stranici upisa ukoliko želite ući u sustav kao neidentificirani korisnik. Nećete moći vidjeti osobne podatke i koristiti neke mogućnosti.

Registracija Go to the top of the window

Ukoliko se želite registrirati, pritisnite Registracija na stranici upisa. Unesite što je moguće više podataka. Na kraju prijave sustav Vam dodjeljuje korisničko ime i zaporku koju ćete koristiti za prijavu u sustav.

Zaboravili ste zaporku? Go to the top of the window

Ako ste registrirani korisnik i zaboravili ste svoju zaporku, pritisnite Zaboravili ste zaporku?. Morat ćete odgovoriti na pitanje koje ste ispunili u upitniku prilikom registracije.

Načini pretraživanja Go to the top of the window

U WebOPAC-u je dostupno pet različitih načina pretraživanja: Jednostavno pretraživanje, Pretraživanje više baza, Pretraživanje više polja, Naredbeno pretraživanje i Složeno pretraživanje. Za odabir određenog načina pretraživanja pritisnite odgovarajuću poveznicu na zaslonu pretraživanja. Za više informacija pogledajte odjeljak Pretraživanje.

Zahtjevi Web preglednika Go to the top of the window

Potreban je Web preglednik (Internet Explorer 7.x ili viši; Mozilla Firefox 3.x ili viši; Opera 10.x ili viši; Chrome 5.x ili viši) koji podržava Unicode znakove. Korisnicima Windows okruženja neophodni su Windows 95 ili viši (Windows 2000 je preporučen) s odgovarajućom instalacijom Global IMEs-a. Korisnicima Macintosha potreban je OS9.x s instaliranim odgovarajućim jezičnim paketom ili OS X.

Pregledavanje Go to the top of the window

Pregledavanje omogućuje pretraživanje kataloga u abecednom ili brojčanom slijedu, kao u rječniku. Ukoliko je uspješno, pretraživanje će dati abecedni/brojčani popis. Možete se kretati unaprijed ili unatrag po određenom popisu ili kazalu. Nije potrebno koristiti velika slova.

Za pregledavanje:

Odaberite kazalo koje želite pregledavati, zatim upišite tekst s kojim želite započeti pregledavanje. Taj će se tekst pojaviti na vrhu popisa po kojem se možete kretati. Na primjer, upisivanjem slova a dobit ćete abecedni popis koji počinje slovom a.

Vaša je baza podataka postavljena tako da možete vidjeti zapis koji počinje s nizom znakova koji neposredno prethodi tekstu koji ste tražili. Na primjer, ako upišete ime autora miller, abecedni popis počinje s millay i nakon toga nastavlja s miller.

Skraćeni prikaz Go to the top of the window

Na Popisu pregledanog možete pritisnuti tipku za pretraživanje popisa radova koji se odnose na tu odrednicu.

Obratite pozornost da je tipka aktivna samo ako označena odrednica ima povezane zapise.

Popis pregledanog Go to the top of the window

Popis pregledanog prikazuje broj zapisa za svaki traženi podatak i pokazuje postoje li uputnice za taj podatak. Za pregled povezanih zapisa odaberite podcrtani podatak. Do Popisa pregledanog može se doći na tri načina:

Korištenjem funkcije Pregledavanje i odabirom određenog kazala za pregledavanje. Nakon unosa željenog teksta na vrhu popisa prikazat će se Popis pregledanog.

Korištenjem funkcije Pretraživanje:

1. Otvorite zapis u cjelovitom prikazu.

2. Pritisnite podcrtanu oznaku polja, na primjer autor. Otvorit će se stranica Alephovih servisa koja sadrži opciju Pregledavanje (na primjer Pregledajte popis predmetnica u bazi).

3. Pritisnite susjednu tipku Krenite da biste dobili popis pregledanih podataka za tu oznaku polja, na primjer abecedni popis autora, s traženim autorom na vrhu popisa.

Pregledavanjem popisa uputnica. Pritiskom na podcrtanu oznaku polja prikazat će se Popis pregledanog. Na primjer, pritiskom na oznaku polja Odrednica prikazat će se abecedni popis podataka s traženom odrednicom na vrhu popisa.

Skupovi znakova i Unicode Go to the top of the window

Kataložni su zapisi kodirani Unicode skupom znakova. Unicode omogućuje prikaz velikog broja slova, dijakritika, akcenata i specijalnih znakova.

Prikaz znakova na različitim jezicima i pismima Ako ugledate neobične znakove u nekom od zapisa Web OPAC-a, razlog bi mogao biti Vaš preglednik. U zbirci mogu postojati naslovi pisani različitim pismima. Da biste te zapise vidjeli ispravno, potreban je preglednik u kojem je omogućeno prikazivanje tih pisama i jezika. Preglednik mora podržavati prikaz u Unicodeu (UTF-8 skup znakova) te imati dostupan prikladan skup znakova.

Kod starijih preglednika neki znakovi na drugim jezicima i pismima bit će prikazani kao skupina od četiri slova i brojeva. Na primjer, u Netscape 4.x zapisi s kineskim znakovima bit će prikazani u obliku niza \65B0\653F.

Postavljanje kodiranja znakova preglednika:
Internet Explorer:

Iz izbornika Pregled odaberite Kodiranje i pritisnite Automatski odabir.
Netscape:

Iz izbornika Pregled odaberite Kodiranje znakova, zatim Automatsko prepoznavanje, zatim Sve [za Netscape 6.x] ili Universal [za Netscape 7.x]. Skup znakova Arial Unicode MS nudi najpotpuniju podršku za Unicode znakove. Dostupan je sa sljedećim Microsoftovim proizvodima: Publisher 2000, Office 2000 Professional, Office.

Ukoliko vam Arial Unicode MS nije dostupan, mogu se koristiti i drugi skupovi znakova za Web OPAC. Za informacije o drugim skupovima znakova koji podržavaju Unicode, pogledajte Useful resources na www.unicode.org.

Prilagođavanje prikaza Go to the top of the window

Opcija Postavke omogućuje da sami odredite prikaz podataka na zaslonu. Na primjer, možete odrediti jezik sučelja i tezaurusa. Možete također odrediti način razvrstavanja zapisa i oblik prikazivanja zapisa pomoću opcije Postavke na vrhu zaslona ili putem zaslona Moja iskaznica (osobni profil). Ukoliko niste registrirani korisnik nije moguća pohrana Vašeg prilagođenog prikaza.

Baze podataka Go to the top of the window

Za pregled dostupnih baza podataka, pritisnite Baze podataka s trake izbornika. Knjižnica određuje koje su baze podataka dostupne.

Cjeloviti prikaz zapisa Go to the top of the window

U cjelovitom prikazu zapisa možete vidjeti zapis u različitim oblicima koji Alephove standardne oznake polja mijenja u nazive. Možete odabrati prikaz u obliku kataložnog listića ili bibliografske bilješke.

Cjeloviti prikaz sadrži poveznice koje omogućuju skok na:

Popis pregledanog

Druge, slične zapise, na primjer druge zapise koji imaju istu predmetnicu

Pretraživač za traženje srodnih informacija

Podatke o posjedovanju

Vanjske izvore, npr. elektronički časopis.

Uz to, Cjeloviti prikaz zapisa omogućuje korištenje određenih opcija. One su sadržane u traci opcija koja se pojavljuje iznad Cjelovitog prikaza.

Za pretraživanje sličnih zapisa u drugim bazama podataka pritisnite Pronađite.

Ukoliko želite ovaj zapis koristiti za izradu zahtjeva za međuknjižničnu posudbu građe iz neke druge knjižnice, pritisnite MKP zahtjev. Zapis možete i pohraniti na računalo ili poslati e-poštom.

Za pohranu zapisa na poslužitelj pritisnite Pohranite na poslužitelj. Ovo možete učiniti samo ako imate dozvolu pohranjivanja u korisničkom profilu.

Za pohranu zapisa na računalo ili slanje e-poštom pritisnite Pohranite/Pošaljite e-poštom.

Za dodavanje dokumenta u e-policu pritisnite Moja e-polica.

Za postavljanje zahtjeva za predbilježbu pritisnite Predbilježba.

Za pretraživanje zapisa pomoću SFX, pritisnite ikonu SFX.

Povijest Go to the top of the window

Funkcija Povijest omogućuje pregled upita za pretraživanje koje ste pohranili prilikom prethodnih pristupanja bazi. Ti su upiti pohranjeni u trajnu memoriju i mogu se koristiti kao oznake za buduće korištenje. U memoriju Povijest pohranjujete svoje upite iz zaslona Prethodna pretraživanja.

Za pregled pohranjenih pretraživanja pritisnite Povijest s trake izbornika.

Iz upita za pretraživanje na zaslonu Povijest možete ponovno pokrenuti isto pretraživanje pritiskom na tipku Tražite ili ga možete izbrisati iz trajne memorije. Broj prikazan u stupcu Broj zapisa predstavlja broj zapisa pronađenih kada je pretraživanje prvi puta pokrenuto.

Posjedovanje Go to the top of the window

Za pregled podataka o posjedovanju u određenoj knjižnici:

Na zaslonu Popis rezultata pritisnite podcrtani naziv knjižnice u stupcu Knjižnica/Primjerci.

ili

Na zaslonu Cjeloviti pregled zapisa pritisnite poveznicu Svi primjerci.

U prozoru Posjedovanje prikazuje se popis primjeraka koje knjižnica posjeduje. Možete koristiti nekoliko filtera u popisu primjeraka:

Odabrati godinu: bit će prikazani samo primjerci iz određene godine

Odabrati svezak: bit će prikazan samo određeni svezak

Odabrati potknjižnicu: bit će prikazani samo primjerci koji pripadaju određenoj potknjižnici

Ne prikazati posuđene primjerke: neće biti prikazani primjerci koji su posuđeni ili rezervirani.

Prozor Posjedovanje omogućuje:

Zatražiti primjerak (ako je prikazano)

Postaviti zahtjev za fotokopiranje primjerka (ako je prikazano)

Predbilježiti se za posudbu primjerka (ako je prikazano)

Pogledati detaljnije podatke o primjerku.

Međuknjižnična posudba Go to the top of the window

Ova funkcija omogućuje da zatražite građu iz druge knjižnice. Možete posuditi knjigu ili časopis ili zatražiti fotokopiju. Popunite što je moguće više podataka na zaslonu za međuknjižničnu posudbu. Polja označena sa * su obavezna. Ova je mogućnost dostupna samo ako ste upisani i imate potrebnu dozvolu.

Predbilježba Go to the top of the window

Ova funkcija omogućuje predbilježbu za posudbu primjerka (samo registrirani korisnici). Za izradu predbilježbe za posudbu:

1. Potrebno je:

o Iz cjelovitog prikaza zapisa pritisnuti poveznicu Predbilježba u izborniku opcija, ili

o Iz stranice Posjedovanje pritisnuti Predbilježba u lijevom stupcu.

Prikazat će se obrazac za predbilježbu.

2. Ispunite obrazac zahtjeva za predbilježbu. Polja Od/Do dani i sati su obavezna.

3. Ako je predbilježba uspjela, potvrdite je.

Moja e-polica Go to the top of the window

Možete izraditi vlastiti skup zapisa i pohraniti ga u Moju e-policu. Ako ste prijavljeni korisnik pohranjeni zapisi u Mojoj e-polici neće biti obrisani nakon prekida rada. Ukoliko ste prijavljeni kao gost zapisi neće biti pohranjeni.

Za dodavanje zapisa u Moju e-policu označite zapise s popisa primjeraka i pritisnite poveznicu Dodaj u moju e-policu. I zapis koji je trenutačno otvoren u cjelovitom prikazu možete pohraniti u Moju e-policu.

Za pregled svih pohranjenih zapisa pritisnite Moja e-polica na traci izbornika.

Moja e-polica omogućuje:

Pohranu/slanje zapisa koji se nalaze u Mojoj e-polici

Brisanje zapisa iz Moje e-police

Izradu mapa i premještanje zapisa u njih

Brisanje i preimenovanje mapa

Izradu serijskih, usporednih ili običnih rezervacija

Pražnjenje Moje e-police.

Moja iskaznica Go to the top of the window

Zaslon Moja iskaznica prikazuje podatke o posudbi. Ujedno omogućuje različite mrežne aktivnosti.

Status posudbe možete pregledati u Aktivnostima:

Posudbe (u administrativnoj bazi): zaslon omogućuje pristup podacima o Vašim posudbama. Osim toga, ukoliko odaberete podcrtani broj, pružaju Vam se dvije mogućnost produženja posudbe:

o Produžite sve: koristite ovu mogućnost na traci izbornika za produženje posudbe svih posuđenih primjeraka.

o Produžite odabrano: koristite ovu mogućnost za produženje samo odabranih primjeraka.

Popis povijesti posudbe: popis svih ikad posuđenih primjeraka s podacima o posudbi.

Rezervacija (u administrativnoj bazi): popis primjeraka za koje ste zatražili rezervaciju i status tih zahtjeva.

Predbilježba (u administrativnoj bazi): popis primjeraka za koje ste postavili zahtjev za predbilježbu i status tih zahtjeva.

Zahtjev za fotokopiranje (u administrativnoj bazi): popis primjeraka za koje ste zatražili fotokopiranje i status tih zahtjeva.

Plaćanja (u administrativnoj bazi): popis Vaših plaćanja i njihov status.

Uz to, zaslon Moja iskaznica prikazuje i neke opće informacije o posudbi:

Poruke korisniku

Zabrane posudbe za korisnika

Korisnikov osobni profil s mogućnošću njegove promjene

Korisnikovi SDI profili s mogućnošću njihove promjene

Korisnikova adresa (korisnik mora imati posebno odobrenje za osuvremenjivanje svoje adrese)

Mogućnost promjene zaporke

Administrativne podatke

Mogućnost ostavljanja poruke za posuđivača.

Kako bi se spriječili neovlašteni pristupi Vašim zapisima, pristup Vašoj iskaznici zahtijeva zaporku.

Radi zaštite Vaših osobnih podataka sustav ne dopušta funkciju Natrag na većini stranica Moja iskaznica. Umjesto da Vas vrati na prethodnu stranicu, sustav otvara stranicu koju ste otvorili prije ulaska na stranicu Moja iskaznica.

Prethodna pretraživanja Go to the top of the window

Rezultate prethodnih pretraživanja možete pogledati, ugraditi u nova pretraživanja ili spojiti u jedan skup rezultata.

Za pregled svih rezultata pretraživanja dobivenih tijekom trenutačnog rada, pritisnite na traci izbornika Prethodna pretraživanja.

Za pregled pojedinog pretraživanja, označite ga i pritisnite Pregled.

Za brisanje pojedinog pretraživanja, označite ga i pritisnite Izbrišite.

Za kombiniranje dva ili više pretraživanja, označite ih i pritisnite Kombiniranje rezultata.

Za postavljanje SDI upita za pretraživanje, označite ga i pritisnite SDI upit.

Kombiniranje rezultata omogućuje različite načine rada s više skupova rezultata. Na primjer, ako ste tražili Split, i sada želite učiniti isto pretraživanje za Dalmacija, ta pretraživanja možete kombinirati unaprijed određenim logičkim operacijama: AND, OR, Prvi a ne drugi skup, Drugi a ne prvi skup.

Pri korištenju operacija Prvi a ne drugi skup i Drugi a ne prvi skup, za kombiniranje rezultata odaberite samo dva skupa.

Posudba primjeraka Go to the top of the window

Za postavljanje zahtjeva za posudbu primjeraka:

Pritisnite podcrtanu oznaku polja Posjedovanje u Cjelovitom prikazu zapisa. Prikazuje se popis primjeraka koje knjižnica posjeduje.

U popisu Posjedovanje:

Pritisnite Zahtjev (ako je prikazano) za rezervaciju.

Pritisnite Fotokopija (ako je prikazano) za zahtjev za fotokopiranje.

Pritisnite Predbilježba (ako je prikazano) za zahtjev za predbilježbu.

Pritisnite Proširite za prikaz pojedinosti o primjerku:

Ako popis Posjedovanje sadrži Rok posudbe znači da je primjerak trenutačno posuđen.

Kratkoročna predbilježba Go to the top of the window

Mnoge knjižnice organiziraju zbirku iz koje korisnici mogu posuditi građu na kratko vrijeme (na primjer, na jedan ili dva sata).

Za izradu zahtjeva kratkotrajne posudbe:

1. Iz zbirke odaberite primjerak u prozoru Posjedovanje i pritisnite Zahtjev. Prikazat će se vrijeme kada je taj primjerak dostupan.

2. Odaberite vrijeme i pritisnite poveznicu za zahtjev. Primjerak je dostupan za korištenje u odabrano vrijeme.

Poseban zahtjev Go to the top of the window

Funkcija Poseban zahtjev omogućuje postavljanje zahtjeva za primjerke koji nisu pronađeni u Web OPAC-u, ali se nalaze u kartičnom katalogu. Poveznica za postavljanje posebnog zahtjeva prikazana je u traci izbornika ukoliko korisnički profil uključuje dozvolu za postavljanje posebnog zahtjeva.

Za izradu posebnog zahtjeva:

1. U traci izbornika pritisnite Poseban zahtjev. Prikazat će se obrazac za poseban zahtjev:

2. Popunite što više podataka, uključujući naslov i signaturu primjerka i pritisnite Krenite. Knjižnica će obraditi zahtjev i, ukoliko je primjerak dostupan, dostaviti ga.

Za pohranu zapisa na disk:

1. Pritisnite Pohranite/Pošaljite e-poštom za otvaranje obrasca za e-poštu ili pohranu odabranih zapisa.

2. Odaberite oblik zapisa ili ga sami izradite.

3. Ostavite polje adrese e-pošte prazno. Polja ime, predmet i tekst nisu obavezna.

4. Pritisnite Krenite. Pojavit će se prozor Pohrani datoteku na osobno računalo.

5. Pritisnite Pohranite odabrano. Omogućeno je imenovanje i pohrana datoteke.

Opcija Pohrani na poslužitelj omogućuje pohranu odabranih zapisa ili podskupa zapisa iz Popisa rezultata na poslužitelju. Ova je opcija dostupna samo korisnicima koji u svojem korisničkom profilu imaju dozvolu pohrane.

Pohrana i slanje rezultata Go to the top of the window

Odabrane zapise možete pohraniti ili proslijediti elektroničkom poštom.

Za slanje zapisa elektroničkom poštom:

1. Pritisnite Pohranite/Pošaljite e-poštom za otvaranje obrasca za e-poštu ili pohranu odabranih zapisa.

2. Odaberite oblik zapisa ili ga sami izradite, odredite kodiranje i upišite adresu e-pošte. Polja ime, predmet i tekst nisu obavezna, ali mogu biti korisna pri postupanju s e-poštom.

3. Pritisnite Pošaljite/Pohranite.

SDI - Selektivna diseminacija informacija Go to the top of the window

SDI (Selektivna diseminacija informacija) je postupak kojem je cilj obavijestiti korisnika o nedavno dodanim ili osuvremenjenim zapisima iz njegovog područja interesa. SDI omogućuje knjižnici slanje podataka o novim publikacijama iz određenog područja i o novim brojevima časopisa koji su pristigli u knjižnicu.

U korisničkom profilu morate imati dozvolu za SDI da biste mogli izraditi svoj SDI zahtjev.

Za izradu SDI zahtjeva, pritisnite SDI zahtjev s trenutačnog popisa rezultata pretraživanja ili s prethodnih pretraživanja. Otvara se SDI zapis (novi/osuvremenite). U ovom prozoru možete izraditi novi SDI profil ili osuvremeniti postojeći, a sadrži sljedeća polja:

SDI naziv: upišite naziv pod kojim želite pohraniti svoj upit.

Oblik ispisa: odaberite oblik ispisa u kojem želite primati zapise.

Učestalost: odredite vrijeme pokretanja SDI upita, na primjer sedam dana, četiri tjedna itd.

SDI poruka: ispišite tekst poruke koja će biti uključena u SDI zapis.

SDI zahtjev: prikazuje pojam pretraživanja (na primjer, riječi= budizam).

SDI potknjižnica: možete postaviti SDI upit za određenu lokaciju ili za sve lokacije.

SDI popis baza: odredite baze u kojima želite da se SDI upit izvodi.

Druga e-adresa: možete odrediti drugu adresu e-pošte za slanje SDI popisa rezultata.

Predmet e-pošte: odredite predmet za SDI popis rezultata.

Vrijedi do: odredite datum do kojega vrijedi Vaš SDI profil. Nakon toga datuma više nećete primati SDI popis rezultata.

Obustava SDI od/do: možete obustaviti SDI pretraživanje na određeno razdoblje (na primjer, godišnji odmor). SDI podatke nećete primati do isteka naznačenog razdoblja.

Kodiranje: odredite skup znakova u kojem želite primati SDI popis rezultata.

Poruka Nema rezultata: odredite želite li primati izvješće da je rezultat SDI pretraživanja nula.

Za pregled Vaših SDI profila odaberite Moja iskaznica i pritisnite poveznicu SDI profili u traci opcija. Početna stranica omogućuje pregled Vaših SDI profila, promjenu, udvostručavanje i brisanje. Iz toga zaslona možete doraditi svoj SDI profil. Pritiskom na Mrežno pretraživanje u ovom prozoru, izvodi se odabrani SDI upit u stvarnom vremenu. Nećete primiti SDI obavijest o primjercima pronađenim mrežnim pretraživanjem.

Pretraživanje Go to the top of the window

Funkcija Pretraživanje omogućuje pronalaženje zapisa upisivanjem ključne riječi ili fraze. Za pretraživanje pritisnite Pretraživanje na traci izbornika. Dostupno je pet različitih načina pretraživanja na Web OPAC-u: Jednostavno, Pretraživanje više baza, Pretraživanje više polja, Naredbeno pretraživanje i Složeno pretraživanje.

Složeno pretraživanje Go to the top of the window

Složeno pretraživanje omogućuje pretraživanje po ključnim riječima koje se nalaze bilo gdje u kataložnom zapisu ili samo u određenom polju (na primjer, autor, naslov, nakladnik i dr.). Možete koristiti padajuće izbornike za određivanje polja za pretraživanje. Web OPAC nudi različita polja kao što su autor, predmetnica, naslov i drugo. Veza među poljima ostvaruje se logičkim operatorom AND. Za pregled popisa zapisa pritisnite poveznicu pored stupca Broj zapisa.

Jednostavno pretraživanje Go to the top of the window

Na zaslonu možete odabrati polje u kojem ćete pretraživati, na primjer: autor, predmetnica, godina izdavanja, ID zapisa i drugo, i upisati ključnu riječ. Nije potrebno pisati velika početna slova. Možete koristiti Booleove operatore AND, OR i NOT. Također možete AND/OR/NOT koristiti kao obične riječi (ne kao Booleove operatore) kada su one dio fraze, kao na primjer, TIT=gone but NOT forgotten, ili ako je operator u navodnicima, kao na primjer WTI=gone but "NOT" forgotten (NOT je napisan velikim slovima radi jasnoće - u upitu za pretraživanje može biti napisan malim slovima).

Za pronalaženje riječi u pretraživanju koje su jedna uz drugu, odaberite Da za Susjedne riječi.

Oblikovanje pretraživanja Go to the top of the window

Upit za pretraživanje ograničen je na broj zapisa na koji je postavljen sustav (na primjer 5000). Uz to, zadano ograničenje prikaza popisa rezultata i razvrstavanje je 1000.

Aleph podržava Booleove operatore AND, OR i NOT. Ukoliko nijedan operator nije prikazan, operator AND se podrazumijeva. Može se koristiti engleski naziv operatora ili dogovoreni znakovi:

AND = + (plus)

AND = & ("i")

OR = | ("ili")

NOT = ~ ("ne")

U svakom pretraživanju možete postaviti ograničenje na jezik, format, godinu i lokaciju. Ova ograničenja možete odrediti na dnu zaslona pretraživanja.

Uz to, na dnu svakog zaslona pretraživanja nalaze se Savjeti za pretraživanje. Dodatna pravila koja vrijede za sve načine pretraživanja:

Znak ? ili znak * (asterisk) mogu se postaviti lijevo, desno ili u sredinu riječi, ali se mogu koristiti samo jednom u tekstovnom nizu.

Simbol # može se koristiti za pronalaženje različitih pravopisnih oblika kada jedan oblik riječi ima jedno slovo više nego drugi oblik. Na primjer v#esnik će pronaći i vesnik i viesnik i vjesnik.

Znak ! može se koristiti za pronalaženje različitih pravopisnih oblika kada jedno slovo može biti različito. Na primjer, Ma!arska će pronaći i Mađarska i Madžarska.

Simbol % iza kojeg slijedi broj, može biti postavljen između dviju riječi za označivanje riječi koje se nalaze na određenoj udaljenosti jedna od druge, bez obzira u kojem se redoslijedu pojavljuju. Na primjer, upit england %3 ballads će pronaći Ballads of England, Ballads of Merry Olde England i England and Her Ballads.

Znak ! iza kojeg slijedi broj, može biti postavljen između dviju riječi za označivanje riječi koje se nalaze na određenoj udaljenosti jedna od druge, a moraju biti upravo u redoslijedu kojim su napisane. U tom slučaju, upit ballads !3 england će pronaći Ballads of England i Ballads of Merry Olde England, ali ne England and Her Ballads.

Znak -> (crtica i simbol veće od) može biti postavljen između dviju riječi. Time označavate da želite pronaći zapise koji sadrže riječi od prve riječi (uključujući i nju) do druge riječi. Ovo je pretraživanje posebno korisno za ograničavanje skupa zapisa prema godinama izdavanja. Ne smijete koristiti do umjesto ovog znaka.

Primjer: 1993 -> 1996

Naredbeno pretraživanje Go to the top of the window

Naredbeno pretraživanje možete koristiti za pretraživanje riječi i odrednica u nekoliko različitih kazala istovremeno. Morate odrediti kôd riječi i kazalo odrednica koje želite pretražiti. Kratice koje se koriste u naredbenom pretraživanju možete naći u odjeljku Kodovi naredbenog pretraživanja.

Primjer:

((wau=carlyle or ruskin or hegel) and (wti=kultur?)) not (wsu=umjetn?)

Ovo pretraživanje pronalazi sve što su napisale osobe imena Carlyle ili Ruskin ili Hegel, a da riječ u naslovu počinje s kultur, na primjer, kultura, kulture, kulturni itd., i koja nema predmetnicu koja počinje s riječi umjetn, na primjer, umjetnost, umjetnosti, umjetnički itd.

Kodovi naredbenog pretraživanja

Slijede neke kratice koje se koriste u naredbenom pretraživanju:

TIT - Naslovi

AUT - Autori

SUB - Predmetnice

SRS - Nakladnička cjelina

WLC - Lokacija

WRD - Riječi

WTI - Riječi u polju naslova

WAU - Riječi u polju autora

WME - Riječi u polju mentor

WUT - Riječi u polju jedinstvenog naslova

WPL - Riječi u polju mjesta izdavanja

WPU - Riječi u polju nakladnika

WSU - Riječi u polju predmetnica

WST - Riječi u polju status

WGA - Riječi u geografskim odrednicama

WLF - Lokalna polja

WYR - Godina izdavanja

WIN - Inventarni broj

WIV - Inventarni broj iz primjerka

WSM - Riječi u predmetnicama MeSH-a

LCC - Klasifikacija Kongresne knjižnice

LCN - Signatura Kongresne knjižnice

DDC - Deweyjeva klasifikacija

IMP - Impresum

WPE - Riječi u polju individualnog autora

WCO - Riječi u polju korporativnog autora

Pretraživanje više baza Go to the top of the window

Opcija Pretraživanje više baza omogućuje istovremeno pretraživanje više baza podataka. To omogućuje dohvat skupa zapisa u odabranim bazama koji zadovoljavaju određene kriterije. Nakon pritiska na tipku Krenite, prikazat će se rezultati pretraživanja više baza podataka. Stranica prikazuje popis baza podataka u kojima je pretraživanje izvedeno i broj pronađenih zapisa za svaku pretraženu bazu podataka. Pritisnite na poveznicu baze podataka za pregled rezultata pretraživanja u određenoj bazi.

Pretraživanje više polja Go to the top of the window

Pretraživanje više polja omogućuje istovremeno pretraživanje više skupina riječi povezanih operatorom AND. Popunjavanjem što više polja suzit ćete pretraživanje.

Rad s popisima rezultata Go to the top of the window

Popis zapisa pojavljuje se u prozoru popisa rezultata. Kada postavite uspješan upit ili pritisnete podcrtani podatak s popisa pretraživanja, pojavljuje se Popis rezultata. Popis rezultata može prikazati do 1000 zapisa. Popis rezultata prikazuje koliko zapisa odgovara postavljenom upitu. Svaki zapis na Popisu rezultata prikazuje se rednim brojem. Rezultati pretraživanja mogu se prikazati u različitim oblicima.

Dvije opcije omogućuju skok na željeni zapis u skupu, Skok na tekst i Skok na #. Ove se opcije nalaze unutar Popisa rezultata.

Na zaslonu rezultata nalazi se mnogo podataka. Pretraživanje se prikazuje na gornjoj lijevoj strani zaslona ispod glavnog izbornika. Niže su navedene različite opcije:

Izrada podskupa Go to the top of the window

Izrada podskupa omogućuje rad sa skupinom zapisa odabranih iz popisa rezultata. Odaberite zapise s popisa rezultata i pritisnite Izrada podskupa. Popis rezultata će nakon toga prikazivati samo zapise koje ste stavili u podskup. Ovaj se podskup može dalje obrađivati kao bilo koji popis rezultata: zapisi se mogu odabrati, dodavati u popis, poslati e-poštom ili pretvoriti u drugi podskup.

Novi skup ostaje u Prethodnim pretraživanjima do prestanka Vašeg rada. Jedini način razlikovanja podskupa od cjelovitog skupa zapisa je broj zapisa - nema promjena u opisu Zahtjeva za pretraživanje jer se prvotno pretraživanje nije promijenilo. Unutar Prethodnih pretraživanja, podskupovi se mogu kombinirati s ostalim pretraživanjima ili podskupovima.

Za više informacija pogledajte Prethodna pretraživanja.

Filtriranje Go to the top of the window

Ova opcija omogućuje filtriranje nakon pretraživanja, izradom vlastitog filtera ili korištenjem prethodno određenih opcija filtriranja.

Pritisnite Filtriranje na traci opcija u Popisu rezultata. Prikazat će se stranica obrasca za filtriranje koja omogućuje definiranje vlastitog filtera ili korištenje prethodno definiranih filtera.

Redanje Go to the top of the window

Rezultate možete poredati dodavanjem dodatne riječi pretraživanim pojmovima u trenutačnom pretraživanju. Zapisi će biti poredani u skladu s formulom koja broji pojavljivanje te riječi u zapisu i težinu danu toj riječ (na primjer, ako se riječ pojavljuje u naslovu, može joj se dati veća težina).

Preoblikovanje upita Go to the top of the window

Funkcijom Preoblikovanje upita možete proširiti ili suziti pretraživanje proširivanjem pojmova ili izradom podskupa pretraživanja. Pretraživanje možete izmijeniti promjenom naredbenog pretraživanja. Možete dodati pojmove koristeći opcije padajućih izbornika ili možete započeti novo pretraživanje.

Razvrstavanje Go to the top of the window

Zapise možete razvrstati koristeći prethodno određene opcije razvrstavanja. Uz ostalo, u tablici skraćenog prikaza možete pritisnuti na stupac odrednice za razvrstavanje popisa (na primjer, pritiskom na autor, zapisi se razvrstavaju po autoru, zatim po godini).


Izjava o pristupačnosti